Donor tilfredshedsundersøgelse

Blodbankens personale, sygehusvæsenet og bloddonorernes organisation har altid fokus på at gøre din oplevelse ved tapninger, og omkring hver enkelt af dine bloddonationer, bedst mulig.

bloddonor-tilfredsheds-undersoegelse-roskilde

Alle er indstillet på at udvikle og forbedre forholdene omkring tapningerne til gavn for donorer og patienter.

I blodbanken er opstillet en lille kasse, hvori du kan lægge en seddel med dine kommentarer og/eller forslag til forbedringer, hver gang du er tappet.

I blodbanken findes også en ”buzzer” med rød, gul og grøn knap, som du kan anvende til at markere din spontane oplevelse af din tapning m.m.

Som led i den løbende kvalitetssikring foretager alle regionens blodbanker hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt bloddonorerne, hvori de kan angive deres syn på en række aktuelle forhold.

Du finder resultaterne af den nyeste undersøgelse for Roskilde og Region Sjælland i disse links:

Donortilfredshedsundersøgelse 2016 – Alle tappesteder i region Sjælland (åbner som PDF)

Donortilfredshedsundersøgelse 2016 – Roskilde (åbner som PDF)