Sådan foregår en tapning

På selve tappedagen er det vigtigt, at du har spist og drukket rigeligt. Det er især godt at have drukket masser af vand, fordi det mindsker risikoen for dehydrering, dit blod løber bedre, og det kan faktisk være nemmere for tapperen at finde en åre at stikke i.

Inden selve tapningen skal du udfylde et spørgeskema. Blodet kan ikke testes for alle sygdomme, og spørgeskemaet er derved med til at sikre, at bloddonation ikke kan risikere at skade modtageren af blodet eller dig selv. Rejser, sygdom og medicin kan eksempelvis have betydning for, om du kan give blod. Du kan finde mere information under karantæneregler eller kontakte din lokale blodbank. Det er en god idé at undersøge det, inden du tager i blodbanken, så du ikke risikerer at gå forgæves. Hvis du ved, at du i en længere periode ikke kan give blod, kan du sætte dig selv i karantæne her. Så indkalder blodbanken dig først, når du igen må give blod.

Når spørgeskemaet er blevet udfyldt, vil du blive indkaldt til en kort samtale med en medarbejder fra blodbanken. Derefter er det tid til at give blod. Du mærker kun et lille prik i armen, og så kan du ellers ligge og slappe af, mens der bliver tappet 450 ml. Selve tapningen tager som regel ikke mere end 10 minutter. De fleste mærker slet ikke, at de har givet blod, mens andre godt kan føle sig en smule sløve resten af dagen. Lyt til din krop og tag den med ro efter de første par tapninger. Efter en tapning bør du resten af dagen undgå at overbelaste din tappearm ved f.eks. at løfte tunge ting. Det kan nemlig give blå mærker omkring stikkestedet.

Dit blod undersøges hver gang for HIV og hepatitis. Du får kun en tilbagemelding fra disse undersøgelser, hvis der mod forventning bliver fundet uregelmæssigheder i dit blod. Det er dog vigtigt at påpege, at undersøgelserne ikke bør erstatte en generel helbredsundersøgelse. Blodbanken måler også altid din hæmoglobinværdi, også kendt som blodprocent. Det er for at sikre, at din krop kan tåle at give blod. Flere og flere steder i landet er man også begyndt at holde jævnligt øje med ferritinindholdet i blodet, som viser, hvor stort dit jerndepot er. Hvis du mangler jern, vil du blive tilbudt jerntabletter i et antal, der sikrer, at du opbygger et godt jerndepot.

Efter tapningen skal du hvile i 10 minutter, mens du får lidt at drikke. Dit blodvolumen skal nemlig have tid til at stabilisere sig, inden du forlader tappestedet. Hvis du dyrker sport, anbefaler vi, at du holder en pause indtil dagen efter for at være helt sikker på, at din krop er klar til det. Du kan generelt opleve at have et lidt lavere energiniveau end normalt i den første tid efter tapningen. Derfor kan det være en god idé at medtænke kommende motionsløb eller andre fysisk krævende aktiviteter, når du booker en tappetid.

Når blodet er tappet, hvad sker der så derefter med blodet?