Pelikanen

Fra gammel tid symboliserer pelikanen den altruistiske handling, hvor man uselvisk giver noget for at redde andre. Således fortæller forskellige overleveringer, at pelikanen hakker fjerene af sit eget bryst, indtil blodet flyder, hvorved ungerne kan få føde, så de overlever.

I Danmark og en lang række andre lande er Pelikanen valgt som symbol for bloddonorgerningen.

For at takke trofaste og mangeårige bloddonorer for deres altruistiske indsats, får bloddonorer i Danmark derfor overrakt en Pelikan (i stentøj eller glas) efter bloddonation nummer 100.

Bloddonation er i Danmark, så vel som i mange andre lande, en ubetalt, frivillig gerning, som donor bidrager med ud fra en personlig, medmenneskelig holdning – og ikke for penge eller andre former for betaling.