Bloddonorerne i Roskilde

Bloddonorerne i Roskilde

Som bloddonor bliver man automatisk medlem af Bloddonorerne i Danmark, og ligeledes af det lokale bloddonororkorps.

Det lokale korps hedder Bloddonorerne i Roskilde. Bloddonorkorpset har blandt andet til opgave at varetage dine interesser som donor bedst muligt, at være bindeled mellem donor og blodbank og at arbejde for at skaffe nye frivillige donorer gennem information og kampagner.

Fra Regionen modtager korpset et gebyr pr. tapning. Pengene bliver brugt til det lokale arbejde med donorinformation, donorkampagner, donorgaver mv.
Det lokale donorkorps ledes af bestyrelsen.

I Danmark er der cirka 215.000 bloddonorer, der hvert år giver ca. 250.000 portioner blod.

Bloddonorerne i Danmark udgiver bladet Bloddonor, hvor du bl.a. får fakta om bloddonation og kan læse om de mange patienter, der bliver hjulpet via bloddonationer.

Du får automatisk bladet tilsendt, når du melder dig som donor. Alle nyere udgivelser af Bloddonor kan du finde online her.

 

Vedtægter for Bloddonorerne i Roskilde